۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

یک قطره اشک

یک قطره اشک، دیگر نه برای تو، بلکه برای گذشته و احساسی که به راحتی به آتش کشیدی...