۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

سفید سفید

فکر کنم ده سالی بود که زنجان همچین برفی نباریده بود.
همه جا سفید سفید شد.
دیروز درخت آلبالوی حیاطمون زیر سنگینی برف خم شده بود. ببینیدش:

واقعا زیباست.
انقدر زیباست که بیرون هم که باشی، طوری محو این زیبایی می شی که ذره ای سردی هوا رو حس نمی کنی.
خدایا! به خاطر این نعمت های قشنگ، شکرت.
خدایا! هزاران هزار مرتبه شکرت.