۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

حال من، اکنون...

بی‌انگیزه و نا‌امید...
این احوال هر کسی است که تمام عمر در دسترس‌ترین راه‌ها را انتخاب کرده است.
برای تغییر باید دوردست‌ها را دید، باید ریسک کرد و باید سختی کشید.
توانایی‌اش را داری؟ اگر داری، وقت را تلف نکن.