۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

رباعی از ابوسعید ابوالخیر

امروز رباعی از ابوسعید ابوالخیر رو دیدم که به نظرم خیلی زیباست.
شاید شما هم خوشتون بیاد:

در کعبه اگر دل سوی غیرست تو را                   طاعت همه فسق و کعبه دیر است تو را
ور دل به خدا و ساکن میکده ای                    می نوش که عاقبت بخیرست تو را