۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

نامهربانی

ای تو که نامهربانی می‌کنی با من چنین!
این خطاکار هم با او خلوتی دارد، همین

حامد عبدی