۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

مادرم، دوستت دارم

مادرم!
بعد از خدا فقط شمایین که تو زندگی هیچ چیز پنهونی ازتون ندارم،
فقط شمایین که همیشه درکم کردین،
همیشه دلسوزم بودین،
منو به خاطر خودم دوست داشتین،
هر وقت مشکلی داشتم دستمو گرفتین و نذاشتین زمین بخورم،
مثل من فکر می کنین،
...
از خوبیا و مهربونیاتون هر چی بگم کم گفتم.

منو ببخشین اگه گاهی با کارام حرصتون می دم و اذیتتون می کنم.
منو ببخشین اگه شب هایی بوده که مثل دیشب باعث شده م به خاطر من خوابتون نبره.
منو ببخشین که باعث شده م همیشه تو زندگی به خاطر من از خودتون بگذرین.
منو به خاطر همه ی اذیت ها و بدی هام ببخشین...

مامان گلم!
دوستتون دارم،
دوستتون دارم،
دوستتون دارم،
با تمام وجودم دوستتون دارم.