۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

حماقت

گاهی مانند احمق‌ها رفتار می‌کنم، انسانی که خود نیز او را نمی‌شناسم.
باید احمق درونم را افسار کنم!