۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

روزت مبارک، فرشته‌ی زمینی

تمام دنیا را با یک لحظه با تو بودن عوض نمی‌کنم.
مادرم، ای فرشته‌ی زمینی، روزت مبارک.