۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

زندگی زیباست...

همیشه از غروب سخن می‌گوییم شاید به این دلیل که هنگام طلوع در خوابیم...