۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

قوانین سرنوشت

آموخته‌ام که برای ساختن آینده دو عامل مهم است: تلاش و نیکی به دیگران.
اولی اگر نباشد باید منتظر سرنوشت و آنچه برایت رقم می‌زنند باشی. ولی اگر تلاش کنی، خداوند نیز برای رسیدن به هدفت تو را یاری خواهد کرد.
دومی اگر فراموش شود، باید منتظر حوادثی باشی که به ناگاه همه چیز را نابود خواهند کرد یا راه را برایت دشوار می‌کنند.
پس اگر راه موفقیت خود را از سمت آزار یا نابودی دیگران انتخاب کردی، بدان که به هدفت نخواهی رسید و اگر هم رسیدی، مدت زیادی دوام نخواهد داشت.
پس تلاش کن، پاک باش و نیکی کن تا خود راهت را انتخاب کنی.