۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

جنون

یکی ازم پرسید وقتی میگی اینقدر اذیتت می‌کنه چرا دوستش داری؟
گفت عاقل باش. دوست داشتن دلیل می‌خواد.
فکر کردم، بهش گفتم شاید حق با شما باشه.
ولی دلم چیز دیگه‌ای می‌گفت.
دلم هنوز نتونسته هیچ کدوم از اذیتا رو باور کنه. می‌گه شرایط باعث شد، وگرنه اون خیلی خوبه.
می‌دونی، وقتی دلت دیوونه باشه دیگه هیچ حرف عاقلانه‌ای تو سرش نمی‌ره.
بعضی‌ها بهم می‌گن تو خل شدی، نمی‌فهمی.
دلم می‌گمه به مجنون هم همین حرفا رو زدن. به حرفشون گوش نکن.
آدما به هر کی که مثل بقیه نباشه می‌گن دیوونه...