۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

این روزگار بی وفا با ما چه کرده است!

دوباره امشب از زمانه دلم گرفته است
این روزگار بی وفا با ما چه کرده است!

با هر که تو دوستی کنی در این زمان
روزی که سودی برایش نباشد، بریده است

هر چه می‌کشی سزایت بود که این
عاقبت کسی است که جز خدا را گزیده است

حامد عبدی