۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

فاصله

از دور بودن و ندیدن نمی‌ترسیدم. نزدیک بودن و نادیده گرفتن نگرانم می‌کند.