۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

ناراحت نخواهم شد

تا می‌توانی من را آزار بده، ناراحت نخواهم شد.
اگر خواستی خنجری در قلبم فرو کن. این را نیز از تو دوست خواهم داشت.